Παροχέτευση χολαγγείων σε αποφρακτικό ίκτερο

Πολλές φορές η παρουσία πρωτοπαθών ή δευτεροπαθών όγκων στο ήπαρ, προκαλεί απόφραξη των χολαγγείων με συνοδό αποφρακτικό ίκτερο, αύξηση των ηπατικών ενζύμων και της χολερυθρίνης στον ορό του αίματος και δημιουργείται η επείγουσα ανάγκη για παροχέτευση των χολαγγείων.

Να σημειωθεί ότι ο ασθενής με αποφρακτικό ίκτερο που προκλήθηκε λόγω όγκων στο ήπαρ, δεν μπορεί να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, αν δεν πέσει πρώτα ο ίκτερος και δεν έχει τρόπο να αντιμετωπίσει τον ίκτερο, εάν δεν προβεί σε παροχέτευση των χολαγγείων. Ο ασθενής βρίσκεται σε απόλυτη αδυναμία.

Η παροχέτευση των χολαγγείων σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται άμεσα, είτε ταυτόχρονα προς τα έξω και προς το έντερο (έσω-έξω παροχέτευση), είτε -αν αυτό δεν είναι δυνατό- μόνο προς τα έξω με τη βοήθεια καθετήρα (εξωτερική παροχέτευση), καθώς απειλείται η ζωή του ασθενούς.

Η επιλογή μεθόδου με εξωτερικό ή έσω-έξω καθετήρα, εξαρτάται από την έκταση των ενδοηπατικών διηθήσεων των χολαγγείων.

Στο τμήμα του ψηφιακού αγγειογράφου ο Δρ. Ιωάννης Δέδες πραγματοποιεί παροχετεύσεις χολαγγείων, είτε με εξωτερικό καθετήρα, είτε με έσω-έξω καθετήρα παροχέτευσης, με απόλυτη επιτυχία και χωρίς σοβαρές επιπλοκές.

Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί συνήθως μία ημέρα και την επομένη ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του.