Σπονδυλοπλαστική

Ο Επεμβατικός Ακτινολόγος διενεργεί διαδερμικές σπονδυλοπλαστικές επεμβάσεις με τον ασθενή υπο τον αξονικό τομογράφο.

Πρόκειται για μη χειρουργική μικροεπεμβατική μέθοδο. Κατά τη διάρκεια της, ο ιατρός εγχύει μέσω ειδικής βελόνας, στον επιλεγμένο πάσχοντα σπόνδυλο, ένα πολυμερές υλικό με τις ιδιότητες του τσιμέντου.

Σκοπός της σπονδυλοπλαστικής, είναι η ενίσχυση του οστεοπωρωτικού σώματος του σπονδύλου που έχει υποστεί κάταγμα, έχει συμπιεστεί από οστεοπόρωση ή σπανιότερα, χρειάζεται στήριξη λόγω κάποιου μεταστατικού όγκου ή μυελώματος.

Ο ασθενής ανακουφίζεται από τον πόνο, προστατεύεται από την επιδείνωση του κατάγματος και σύντομα επιστρέφει στην εργασία του.

Η επέμβαση απαιτεί συνήθως μια μέρα νοσηλείας.

Στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας διενεργούμε σπονδυλοπλαστικές επεμβάσεις με μεγάλη εμπειρία και επιτυχία.